BỘ SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG HÓA    
 
 AU11: Mô hình giám sát hệ thống điện
 AU12: Mô hình mobile robot điều khiển từ xa
 AU13: Mô hình xử lý ảnh phục vụ phân loại bia
 AU14: Tay robot song song trong công nghiệp
 AU15: Mô hình các cảm biến công nghiệp
 AU16: Mô hình đào tạo điều khiển động cơ điện DC
 AU16: Mô hình đào tạo điều khiển động cơ điện AC