Nguyễn Bá Hải, tiến sĩ trẻ và lối đi riêng 

MẮT THẦN 1 (Spkt Eye) 

Spkt Eye cho nguoi khiem thi 

Chiếc nón kỳ diệu cho người mù 

Steer-by-wire - Tái tạo cảm giác lái cho hệ thống lái không trục lái 

Điều khiển xe quân sự từ xa HCMUTE