Tên dự án: TÍNH TOÁN LÒ NHIỆT
Khách hàng : Thầy Nguyên – Giảng viên khoa Nhiệt – ĐH GTVT Hà Nội
Kinh phí thực hiện:VND

Đơn vị thực hiện : Hocdelam Group

Mục tiêu dự án

Xây dựng phần mềm tính toán các thông số của lò nhiệt bằng ngôn ngữ lập trình LabVIEW

Nội dung thực hiện

    • Tìm hiểu cơ sở lý thuyết các công thức tính toán về lò nhiệt
    • Lập trình chương trình tính toán các thông số lò nhiệt bằng LabVIEW, cơ sở dữ liệu kết hợp với Excel
    • Xây dựng giao diện phần mềm thẩm mỹ, dễ sử dụng

Kết quả
  • Chương trình chạy chính xác, sai số thông số không quá 0,1%
  • Giao diện phần mềm thẩm mỹ, dễ sử dụng

 

 

 
     
     
   Các dự án khác
Mắt thần 1
Xe quân sự điều khiển từ xa
Ổn định hệ thống lái không trục lái