ĐỘNG CƠ, CẢM BIẾN, DRIVER, LINH KIỆN RỜI    
 
 Động cơ
 Bộ điều khiển động cơ DC
 Cảm biến
 Pin-Nguồn
 Robot
 Ôtô
 
 
 

Pin Lithium

   

     
Năng lượng mặt trời (1watt đến 1000watt)    
     
Nguồn chuyển từ 220 AC sang DC 12V, 24V, 5V