ĐỘNG CƠ, CẢM BIẾN, DRIVER, LINH KIỆN RỜI    
 
 Động cơ
 Bộ điều khiển động cơ DC
 Cảm biến
 Pin-Nguồn
 Robot
 Ôtô
 
 
 

Kim phun

   

     
Cảm biến vị trí bướm ga    
     
Cảm biến nhiệt độ    
     
Cảm biến đo gió    
     
Mạch điều khiển kim phun    
     
Mạch điều khiển đánh lửa    
     
Bộ giao tiếp máy tính và động cơ xăng/diesel giá rẻ