BỘ SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ CƠ BẢN    
 
 ME11: Bộ thí nghiệm sáng tạo Smartkit
 ME12: Tay robot 3 bậc tự do
 ME13: Robot song song 1 bậc tự do
 ME14: Bộ thí nghiệm đa năng Hocdelam-9000
 ME15: Mô hình con lắc ngược
 ME16: Mô hình điều khiển nhiệt độ
 ME17: Mô hình xe năng lượng mặt trời
 ME17: Module đào tạo lập trình ứng dụng với máy tính công nghiệp
 ME18: Module lập trình vi điều khiển
 ME19: Module lập trình đồ họa LabVIEW
 ME20: Module đào tạo công nghệ haptics
 ME21: Robot di động điều khiển từ xa (Mobile Robot)
 
     

Module lập trình đồ họa LabVIEW

   
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Buổi 1:
Bài 1: Giới thiệu tổng quát về mô phỏng 3D trong LabVIEW và Solidworks
Bài 2: Lập trình mô phỏng 3D thuần túy với LabVIEW (Mô phỏng cánh tay robot, mô phỏng động cơ v.v…)

Buổi 2:
Bài 3: Lập trình mô phỏng 3D sử dụng đuôi mở rộng WRML cho những module phức tạp

  Buổi 3:
Bài 4: Lập trình kết hợp mô phỏng LabVIEW và SolidWorks để mô phỏng: Thiết kế & mô phỏng Cánh tay Robot, Hệ thống Lái trong Ô tô, mô phỏng động học robot viết chữ v.v…

Buổi 4:

Bài 5: Chuyên đề mở rộng: Kết nối hệ thống thực với hoạt cảnh 3D trong SolidWorks sử dụng giao diện điều khiển LabVIEW

Một số hình ảnh trong lớp học


Sử dụng LabVIEW điều khiển 3D hệ thống lái trong ô tô trên giao diện SolidWorks


 

Mô phỏng & điều khiển robot viết chữ


 

Mô phỏng động học ô tô


Mọi thông tin khai giảng, lịch học, học phí, các chế độ miễn giảm học phí và các thắc mắc liên quan đến môn học, liên hệ:
SĐT: 0127.9944.906 (A.Tuấn)
Email: nguyenanhtuan2161989@gmail.com