Chúng tôi là: Những người đam mê và cam kết tận tụy với "giáo dục tích cực" và "nghiên cứu khoa học", dẫn đầu bởi TS. Nguyễn Bá Hải.

Hocdelam Group ra đời vì: Một cộng đồng sáng tạo và thành công hơn.

Hoạt động của chúng tôi gồm: Hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đào tạo sáng tạo kỹ thuật, tư vấn và hỗ trợ triển khai dự án kỹ thuật.