Tiến sĩ. Nguyễn Bá Hải

bahai.ce@gmail.com


 Chuyên môn Sáng tạo kỹ thuật
Haptics và điều khiển từ xa
 Lịch sữ học tập 2008-2010: Tiến sĩ ngành Robot sinh học (Biorobotics), ĐH Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc
-Đề tài TN: Lý thuyết và thực nghiệm điều khiển phương tiện bánh lốp và bánh xích từ xa
2006-2008:Thạc sĩ ngành Biorobotics
-Đề tài TN: Nghiên cứu hệ thống lái không trục lái trên ô tô
2001-2006:Kỹ sư Cơ khí động lực, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
-Đề tài TN: Biên tập và thiết kế phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh cho sinh viên ngành Cơ khí động lực
 Kinh nghiệm 2006- đến nay: Trưởng phòng TN Cơ điện tử Ô tô, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Hướng dẫn thành công 9 học viên cao học
Đang hướng dẫn 2 học viên chương trình đào tạo Tiến sĩ
Hướng dẫn nhiều đề tài Đại học
Đào tạo hơn 1000 người về lập trình đồ họa cho các doanh nghiệp tại các tỉnh thành cả nước và một số học viên quốc tế
 Báo khoa học và phát minh sáng chế 9 bài báo khoa học đăng tại IEEE, IJAT, Springler, APAC, IFOST, ICCAS
1 tạp chí khoa học SCI
4 phát minh sáng chế tại Hàn Quốc
1 phát minh sáng chế tại Việt Nam (đang chờ xét kết quả)
1 phát minh sáng chế tại Hoa Kỳ (đang chờ xét kết quả)
 Giải thưởng Nhận các học bổng của chính phủ Hàn Quốc, chính phủ Việt Nam, học bổng ngắn hạn phòng ngoại giao Hoa Kỳ (HEEAP), TOYOTA Biên Hòa
Bằng khen UBND Tp.HCM
-
Xem chi tiết Hồ sơ giảng viên này