BỘ SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ ÔTÔ NÂNG CAO    
 
 AM21: Mô phỏng động lực học 3D trong ô tô
 AM22: Mô phỏng và giao tiếp máy tính điều khiển động cơ
 AM23: Giao tiếp động cơ với Smartphone
 AM24: Điều khiển hệ thống điện, điện tử ôtô từ xa qua mạng
 AM25: Module Mô phỏng động lực học ôtô
 AM26: Module thực hành mạng CAN
 AM27: Module lập trình nhúng trong ô tô
 AM28: Mô hình Ô tô điều khiển từ xa
 AM29: Mô hình thí nghiệm tương tác người và xe
 AM30: Cabin mô phỏng buồng lái xe