BỘ SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ ÔTÔ CƠ BẢN    
 
 AM11: Bộ thí nghiệm đa năng Hocdelam-9000
 AM12: Bộ thí nghiệm cảm biến ô tô Hocdelam-9000
 AM13: Bộ thí nghiệm điều khiển kim phun ôtô Hocdelam-9000
 AM14: Module giảng dạy tích hợp hệ thống phun xăng - đánh lửa xe máyt
 AM15: Module giảng dạy tích hợp hệ thống phun xăng - đánh lửa ô tô
 AM16: Hệ thống điện thân xe
 AM17: Mô hình xe năng lượng mặt trời
 AM18: Module đào tạo lập trình nhúng ôtô: Cơ bản
 AM19: Module đào tạo lập trình nhúng ôtô: Cơ bản