ĐỘNG CƠ, CẢM BIẾN, DRIVER, LINH KIỆN RỜI    
 
 Động cơ
 Bộ điều khiển động cơ DC
 Cảm biến
 Pin-Nguồn
 Robot
 Ôtô
 
 
 

Hocdelam Dual Motor driver 12VDC, 4A (Điều khiển 2 motor)

   

     
Hocdelam Motor driver 12VDC, 10A    
     
Hocdelam Motor driver 12VDC, 20A    
     
Hocdelam Motor driver 24VDC, 20A